12,4 δισ. ευρώ και 69.000 νέες θέσεις εργασίας θα φέρει το 5G στην Ελλάδα

176
5g

Kαταλύτη και πολλαπλασιαστή του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας θα αποτελέσουν τα δίκτυα 5G, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από πρόσφατη μελέτη της EY Ελλάδος, που εκπόνησε για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και παρουσιάστηκε σήμερα σε οnline εκδήλωση.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την έρευνα η ανάπτυξη των νέων δικτύων θα δώσει μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €1,2 έως €1,5 δισ. για τις υποδομές δικτύων και τα €2,7 έως τα €5 δισ. για τις κλαδικές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν γύρω από τα νέα δίκτυα μέσα στην επόμενη δεκαετία (2021-2030). Τα οφέλη που θα προκύψουν από τις προαναφερθείσες επενδύσεις για την ελληνική οικονομία σε βάθος δεκαετίας, μεταφράζονται σε μία σωρευτική αύξηση σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ – Gross Value Added, GVA), μεταξύ €7,3 και €12,4 δισ., και στη δημιουργία 50.000-69.000 νέων θέσεων εργασίας. 

Η ανάπτυξη των δικτύων 5G αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην ανάδυση ενός νέου τρόπου εργασίας και ζωής, μέσω της χρήσης εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Internet of Things, η χρήση υπολογιστικής ισχύος στις παρυφές των ασύρματων δικτύων (Mobile Edge Computing), η επαυξημένη πραγματικότητα, τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), και η ρομποτική. Αυτό θα επιτρέψει την εμφάνιση καινοτόμων κλαδικών λύσεων σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία, όπως τα έξυπνα εργοστάσια και logistics, η «έξυπνη μετακίνηση» (Smart Mobility), η γεωργία ακριβείας, αλλά και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, οι έξυπνες πόλεις, κ.α. 

Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται στην χώρα μας ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των δικτύων πέμπτης γενιάς σύμφωνα με την μελέτη είναι οι παρακάτω:

 1. Να αποτελέσει μοχλό επενδύσεων
 2. Να επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα
 3. Να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και εμπορεύσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών τεχνολογίας
 4. Να συμβάλει στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και επισκεπτών, καθώς σύντομα θα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση τεχνολογικής υποδομής
 5. Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών
 6. Να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της οικονομίας και των δραστηριοτήτων από την ανάγκη φυσικής παρουσίας, σε απάντηση των πιέσεων που ασκεί η πανδημία COVID-19

Ωστόσο για να αποτελέσουν τα δίκτυα 5G καταλύτη και πολλαπλασιαστή του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, θα πρέπει να τεθούν πέντε διακριτοί στόχοι:

 • Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών για τη βιώσιμη λειτουργία των δικτύων 5G σε όλη τη χώρα, κάτι που εν μέρει διασφαλίζεται λόγω του χαμηλού τιμήματος στο διαγωνισμό για το ραδιοφάσμα που τρέχει αυτή την περίοδο η ΕΕΤΤ, το οποίο αφήνει περιθώριο στους παρόχους για τις απαραίτητες επενδύσεις. Παράλληλα και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στοχεύει στην ταχεία ανάπτυξη των δικτύων, προβλέποντας η κάλυψη να φτάσει στο 60% μέσα στην επόμενη τριετία και στο 94% μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.
 • Τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 5G για την προώθηση νέων εφαρμογών και καινοτόμων κλαδικών λύσεων. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλλει η πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την δημιουργία του Ταμείου Φαιστός, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από το ποσό που θα συγκεντρώσει το Δημόσιο από την δημοπρασία των συχνοτήτων ραδιοφάσματος. 
 • Την ανάδειξη του δημοσίου τομέα ως ενός εκ των πρώτων χρηστών των υπηρεσιών 5G
 • Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια
 • Την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και του οικοσυστήματος 5G

Ωστόσο για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω, η μελέτη της EY προδιαγράφει έναν οδικό χάρτη που περιλαμβάνει μία σειρά από 12 πρωτοβουλίες και 42 δράσεις, παράλληλα με μια δέσμη βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs), που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της στρατηγικής για το 5G.

Να σημειωθεί ότι σκοπός της μελέτης είναι η πρόταση μίας στρατηγικής και ενός οδικού χάρτη ανάπτυξης, εφαρμογής και χρήσης δικτύων 5G στην Ελλάδα, καθώς και η εξέταση συγκεκριμένων σεναρίων για τη βιώσιμη εισαγωγή και λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν στοχευμένη διαβούλευση και σχετικές επιμέρους μελέτες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών δικτύου της χώρας, τις δυνητικές αγορές εφαρμογών του 5G, καθώς και τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις βέλτιστες πρακτικές.

«Η υπέρ-ταχεία λεωφόρος που επιτρέπει να “τρέξουν” οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, είναι τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνίων. Η αναμονή ως προς την αλλαγή δεν είναι επιλογή, καθώς πλέον το πραγματικό κόστος μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο είναι μικρότερο από ποτέ. Η έγκαιρη και βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων 5G αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα επόμενα βήματα. Απαιτείται, βέβαια, στρατηγική και προσήλωση στο στόχο του μετασχηματισμού και της χρήσης της τεχνολογίας», ανέφερε κατά την έναρξη της παρουσίασης ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κος Παναγιώτης Παπάζογλου.

«Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και εφαρμογών επόμενης γενιάς τεχνολογίας δικτύων, αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα» ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση πριν την παρουσίαση των ευρημάτων της μελέτης, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος. Ο κος Ιωσηφίδης εξήγησε ότι, «με δεδομένο το περιορισμένο βιομηχανικό αποτύπωμα της χώρας, η γέννηση και ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων επιχειρήσεων και οικοσυστημάτων καινοτομίας, αποτελούν, ίσως, μονόδρομο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι «η ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών και η εύρεση χρηματοδότησης για επενδύσεις σε υποδομές τεχνολογίας, όπως το 5G, αποτελούν το κλειδί για την έγκαιρη επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας».

Πηγή: insider.gr