Εκτός νόμου η αναγνώριση προσώπων μέσω τεχνητής νοημοσύνης;

95
42271822770 6d2a1d533f b

Η Ευρώπη θέτει προς ψήφιση νέους νόμους οι οποίοι θα κάνουν παράνομη τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αναγνώριση προσώπου, στην παρακολούθηση και στους αλγόριθμους που παρατηρούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, με σκοπό να περιορίσει τη χρήση της AI στην κοινωνία μας.

Η λίστα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα καταστούν παράνομα αν ψηφιστούν οι νέοι κανονισμοί, περιλαμβάνει συστήματα τα οποία “χειρίζονται την ανθρώπινη συμπεριφορά, απόψεις ή αποφάσεις”, AI συστήματα που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία για παρακολούθηση, συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται πληροφορίες ή προβλέψεις για ένα άτομο ή ομάδας ατόμων για να στοχεύσουν στις αδυναμίες τους, καθώς και AI που χρησιμοποιούνται για συστήματα κοινωνικής πίστωσης, όπως αυτό της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τα νέα AI συστήματα να διαθέτουν ένα κουμπί ή μία άλλη διαδικασία η οποία θα κλείνει άμεσα το σύστημα αν χρειαστεί.

Με την προτεινόμενη νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της διατήρησης της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά τον άνθρωπο με ασφαλή τρόπο, και του ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα και τις ΗΠΑ στις τεχνολογικές καινοτομίες. Τ

πηγή: unboxholics.com