Στα 50 εκατομμύρια προϊόντα έφτασαν οι πωλήσεις των inkjet εκτυπωτών με υψηλής χωρητικότητας δοχεία μελανιού της Epson.

Η Epson παρουσίασε πρώτη τους εκτυπωτές inkjet με δοχεία μελανιού υψηλής χωρητικότητας (αναγνωρίσιμοι πλέον ως EcoTank σε πολλές αγορές) τον Οκτώβριο του 2010, στην Ινδονησία.

Στη συνέχεια, η εταιρεία επεκτάθηκε σταθερά σε περιοχές στις οποίες πωλούνται αυτοί οι εκτυπωτές, φτάνοντας τις 170 χώρες και περιοχές έως το 2019. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές πωλήσεις, παγκοσμίως, των εκτυπωτών inkjet με υψηλής χωρητικότητας δοχεία μελανιού ξεπέρασαν, πρόσφατα, τις 50 εκατομμύρια μονάδες.

Επιπλέον, μειώνοντας το πλαστικό, το οποίο είναι το κύριο υλικό στις φύσιγγες μελανιού, εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 είναι περίπου 166.000 τόνους λιγότερες από ότι θα ήταν αν όλες οι μονάδες που πωλήθηκαν αφορούσαν εκτυπωτές με φύσιγγες μελανιού.

Καθιερώνοντας την παρουσία της σε αναπτυσσόμενες περιοχές και διεισδύοντας εν συνεχεία στις ανεπτυγμένες οικονομίες, η Epson έχει δει τους εκτυπωτές με υψηλής χωρητικότητας δοχεία μελανιού να αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο ποσοστό της συνολικής αγοράς inkjet, κάθε χρόνο. Η εταιρεία, με μεγάλη αναγνωρισιμότητα και εκτεταμένη γκάμα προϊόντων, συνέχισε να διατηρεί το κορυφαίο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά εκτυπωτών δοχείων μελανιού με υψηλή χωρητικότητα, για δέκα συνεχόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, οι ταχύρρυθμες αλλαγές στην κοινωνία προκάλεσαν αλλαγές στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιούνταν εκτυπώσεις. Η Epson συνεχίζει να προσφέρει, σε όλα τα επίπεδα, πολύ χαμηλότερο κόστος εκτύπωσης από τους ανταγωνιστές της και απαράμιλλη περιβαλλοντική απόδοση, και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στους πελάτες της να εκτυπώνουν χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι το μέγεθος της μείωσης των εκπομπών CO2 αναλώσιμων υπολογίστηκε συγκρίνοντας το συνολικό αριθμό των δοχείων μελανιού που πωλήθηκαν έως τον Αύγουστο του 2020 με τον αριθμό από τις φύσιγγες μελανιού που απαιτούνται για την εκτύπωση της ίδιας ποσότητας και τη μετατροπή τους σε ισοδύναμο του CO2.

Οι εκπομπές CO2 υπολογίστηκαν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της Epson, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις από την κατασκευή αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών. Οι πραγματικές εκπομπές CO2 θα ποικίλουν ανάλογα με τη χρήση που κάνει στον εκτυπωτή ο κάθε καταναλωτής.

Τι αξιολογήθηκε: Φύσιγγες μελανιού αντίστοιχων εκτυπωτών και συσκευασίες, καθώς και υψηλής χωρητικότητας δοχεία μελανιού και συσκευασίες (υπολογίζονται με βάση τα ανταλλακτικά δοχεία μελανιού και φύσιγγες μελανιού)

Οι πωλήσεις αφορούν τον αριθμό προϊόντων με δοχεία μελανιού υψηλής χωρητικότητας που πωλήθηκαν από το 2010 έως τον Αύγουστο του 2020, παγκοσμίως. Κορυφαίο μερίδιο, όσον αφορά στον αριθμό των προϊόντων με δοχεία μελανιού που πωλήθηκαν από το 2010 έως το 2019, με βάση έρευνα της IDC (Πηγή: Tracker Quarterly Hardcopy Peripherals IDC 2020Q2)