Η Ιαπωνία κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας internet στα 319 Terabits/s

165
vivid 3079201 1920

Οι μηχανικοί στην Ιαπωνία μόλις κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ για την ταχύτερη ταχύτητα στο Διαδίκτυο, επιτυγχάνοντας ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 319 Terabits ανά δευτερόλεπτο (Tb / s), σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο για τις Επικοινωνίες Οπτικών Ινών τον Ιούνιο. Το νέο ρεκόρ δημιουργήθηκε σε μια γραμμή ινών μήκους άνω των 1.864 μιλίων (3.000 χλμ.).

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε με υποδομή οπτικών ινών που υπάρχει ήδη. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τέσσερις «πυρήνες», οι οποίοι είναι γυάλινες σωληνώσεις τοποθετημένες μέσα στις ίνες που μεταδίδουν τα δεδομένα, αντί του συμβατικού τυπικού πυρήνα. Τα σήματα κατανέμονται έπειτα σε διάφορα μήκη κύματος που αποστέλλονται ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος (WDM). Για να μεταφέρουν περισσότερα δεδομένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τρίτη “ζώνη”, σπάνια χρησιμοποιούμενη, επεκτείνοντας την απόσταση μέσω πολλών τεχνολογιών οπτικής ενίσχυσης.

Όχι μόνο οι ερευνητές στην Ιαπωνία έσπασαν ρεκόρ, αλλά το έκαναν με μια νέα μέθοδο μηχανικής ικανή να ενσωματωθεί στη σύγχρονη υποδομή οπτικών ινών με ελάχιστη προσπάθεια.

πηγή: interestingengineering.com