Οικονομικά αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2020 Ομίλου ΟΤΕ

155
Ote
  • Έσοδα Ομίλου στα €1.004 εκατ., μειωμένα κατά μόλις 0,8%, παρά την επίδραση της πανδημίας
  • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 0,9%
  • Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,1% – εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα θα ήταν ελαφρώς αυξημένα
  • Σταθερά τα έσοδα στη Ρουμανία σε ετήσια βάση (+0,2%)
  • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές στα €130 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2019
  • Διατήρηση του στόχου για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020
  • Προχωράει ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ για την ενίσχυση της ευελιξίας, της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού προφίλ του
  • Η συμφωνία για την πώληση της Σταθερής στη Ρουμανία υποστηρίζει το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2020, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: “Το Γ΄τρίμηνο του έτους ενισχύσαμε σημαντικά τις επιδόσεις μας σε όλες τις βασικές γραμμές εσόδων, με εξαίρεση την κινητή στην Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε από την χαμηλή προσέλευση τουριστών την καλοκαιρινή περίοδο. Για μια ακόμα φορά, η ισχυρή επίδοση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των εσόδων μας. η κερδοφορία μας αποδείχτηκε επίσης ανθεκτική, τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του ομίλου ΟΤΕ για τα επιτεύγματα αυτά. Με το πάθος, την πίστη και τη δέσμευση όλων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν τους επόμενους μήνες λόγω της πανδημίας και των νέων περιορισμών στην κινητικότητα, που επηρεάζουν τις αγορές μας.

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε την πώληση του ποσοστού που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania (σταθερή). Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ προχωρά σύμφωνα με το πλάνο μας. Από τις αρχές του επόμενου έτους, όλο το frontline θα εξυπηρετεί τον πελάτη από τρεις ανεξάρτητες 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. Στόχος μας είναι να μετασχηματιστούμε σε ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο οργανισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστική μας θέση, το οικονομικό προφίλ και τις προοπτικές μας. Σε αυτό θα συμβάλλουν και τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης αυτού του έτους. Παρότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προκλήσεις, ο Όμιλος ΟΤΕ μπορεί και θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες, την κοινωνία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.»

Προοπτικές

Ενώ η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ, ο αντίκτυπός της αναμένεται να είναι πιο ήπιος το τέταρτο τρίμηνο του έτους και μετά, κυρίως λόγω της χαμηλότερης έκθεσης στον τουρισμό τους χειμερινούς μήνες. Η επανεισαγωγή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα, αν και αναμένεται ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά και πιο στοχευμένα συγκριτικά με την άνοιξη. Επιπρόσθετα, η πανδημία αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη.

Η διοίκηση παραμένει σταθερή στους στόχους που έχει θέσει για το 2020: προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600 εκατ., προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου €610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €350 εκατ. Η δημοπρασία για τη χορήγηση φάσματος στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό των λειτουργιών του Ομίλου που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα έχουν ως αποτέλεσμα εκροές περίπου €260 εκατ. εντός του 2020.

Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 0,8% και διαμορφώθηκαν σε €1.003,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,1%, στα €763,0 εκατ. κυρίως λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στις υπηρεσίες roaming. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα €244,1 εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €611,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,9% σε €376,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να σημειώνει ακόμα ένα τρίμηνο βελτίωσης, στα 37,5%, αυξημένο κατά 60 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 3,3%, σε €325,8 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 42,7%. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ενισχύθηκε κατά 40,5%, στα €50,3 εκατ. και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) ανήλθε σε 20,6%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €92,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, μια μείωση 52,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας κυρίως απομειώσεις που σχετίζονται με λειτουργίες στη Ρουμανία.

Ο Όμιλος κατέγραψε αρνητική φορολογία εισοδήματος στα €56,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την επιβάρυνση €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την συμφωνία πώλησης της Telekom Romania.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Γ’ τρίμηνο του 2020 σε €148,8 εκατ., σε σύγκριση με €125,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €117,3 εκατ., μειωμένες κατά 11,8%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €88,0 εκατ. και €29,3 εκατ. αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) €129,5 εκατ. σε σύγκριση με €120,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η εν λόγω βελτίωση αντανακλά χαμηλότερες επενδύσεις και μειωμένους τόκους σε συνέχεια αποπληρωμής ομολόγου τον Ιούλιο, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τις αυξημένες καταβολές φόρου εισοδήματος λόγω διαφορετικού χρονισμού σε σχέση με το 2019.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €1.031,7 εκατ., μειωμένος κατά 12,7% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το δωδεκάμηνο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Γ’τρίμηνο  2020Γ’τρίμηνο  2019%9M ’209M’19%
Ελλάδα763,0771,3-1,1%2.162,12.187,9-1,2%
Ρουμανία244,1          243,5           +0,2%             710,1              691,3              +2,7%             
Ενδοομιλικές απαλοιφές(3,5)               (3,5)                 0,0%                 (9,3)               (12,4)               -25,0%                 
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ1.003,61.011,3-0,8%2.862,92.866,8-0,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Γ’τρίμηνο  2020Γ’τρίμηνο  2019%9M ’209M’19%
 Ελλάδα325,8337,0-3,3%899,2909,6-1,1%
Περιθώριο (%)42,7%43,7%-1,0μον.41,6%41,6%0,0 μον.
 Ρουμανία50,3              35,8              +40,5%             120,3              90,3              +33,2%             
Περιθώριο (%)20,6%14,7%+5,9 μον.16,9%13,1%+3,8 μον.
Όμιλος ΟΤΕ376,1372,8+0,9%1.019,5999,9+2,0%
Περιθώριο (%)     37,5%     36,9%                      +0,6μον.                         35,6%     34,9%         0,7μον.                        

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ
Λειτουργικά στοιχείαΓ’ τρίμηνο 2020Γ’ τρίμηνο 2019Ετήσιο +/- %  Ετήσιο +/-Γ’ τρίμηνο 2020 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.663.920                                                                                                                                                                                                                                   2.637.718+1,0%26.202(6.322)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.104.1511.969.105+6,9%135.04624.038
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών886.178 694.848+27,5%191.33045.795
Συνδρομητές τηλεόρασης563.051548.646+2,6%14.405(146)
Πελάτες Κινητής7.112.3247.532.629-5,6%(420.305)(96.069)
  Πελάτες Συμβολαίου2.722.5702.637.948+3,2%84.62217.714
Πελάτες Καρτοκινητής4.389.7544.894.681       -10,3%     (504.927)(113.783)

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση 7 χιλιάδων γραμμών,  με τον Όμιλο ΟΤΕ να μετρά απώλειες 6 χιλιάδων εξ αυτών.

Ο ΟΤΕ σημείωσε ακόμα ένα τρίμηνο με θετικές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, στις 24 χιλιάδες, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.104 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 79% της συνδρομητικής βάσης σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση από τους οικιακούς πελάτες, προσελκύοντας 46 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, οι υπηρεσίες οπτικών ινών είχαν υιοθετηθεί από 886 χιλιάδες συνδρομητές, αυξημένους κατά 27,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, χάρη στη συνεχή αναβάθμιση των ταχυτήτων του δικτύου. Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 42% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, μία αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη. To ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 12% καθώς οι πελάτες υιοθετούν πλέον υπηρεσίες FTTH ή Vectoring.

Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC, ο ΟΤΕ προχωρά με την υλοποίηση των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε περιοχές που είτε αναμένεται υψηλή ζήτηση ή δεν είναι εφικτή η κάλυψη με FTTC. Στο τέλος του τριμήνου, πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες FTTH. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών οπτικής ίνας και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 563 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και να προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις.

Στο Γ’ τρίμηνο του 2020, η COSMOTE στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,1 εκατ. πελάτες. Σημειώθηκε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελάτων συμβολαίου, με 18 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις, ενώ οι πελάτες καρτοκινητής μειώθηκαν λόγω ενοποίησης πολλαπλών καρτών SIM.

Η χρήση δεδομένων κινητής συνέχισε να αυξάνεται, αποτυπώνοντας τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης των smartphones, καθώς και τις εμπορικές προσφορές. Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η κίνηση δεδομένων ήταν αυξημένη πάνω από 54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η μέση μηνιαία χρήση έφτασε τα 4,4 GB ανά συνδρομητή, μια αύξηση 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

    
 (Εκατ. €)Γ’τρίμηνο  2020Γ’τρίμηνο  2019%9M ’209M’19%
Κύκλος Εργασιών763,0771,3-1,1%2.162,12.187,9-1,2%
Έσοδα λιανικής σταθερής236,9236,80,0%702,6701,5+0,2%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής243,7265,1-8,1%683,8718,9-4,9%
Έσοδα χονδρικής156,0152,5+2,3%432,2430,6+0,4%
Λοιπά Έσοδα126,4116,9+8,1%343,5336,9+2,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)325,8337,0-3,3%899,2909,6-1,1%
Περιθώριο (%)42,7%43,7%-1,0μον41,6%41,6%0,0μον
Στην Ελλάδα, το Γ’ τρίμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €763,0 εκατ. μειωμένα κατά 1,1%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς η πίεση στις υπηρεσίες φωνής και τηλεόρασης αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,3% το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους παρόχους.
Οι θετικές τάσεις ως προς τα έσοδα από έργα ICT ενισχύθηκαν στο τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας ψηφιακοποίησης του ελληνικού δημόσιου τομέα, ο ΟΤΕ υλοποιεί το φιλόδοξο έργο της ψηφιακής υπογραφής. Η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι πλέον δεδομένη και η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.  

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,1% στο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή, λόγω της μειωμένης κίνησης στον τουρισμό. Επιπλέον, οι περικοπές στα τέλη τερματισμού της τάξεως άνω του 30% λόγω ρυθμιστικού πλαισίου που επιβλήθηκαν στις αρχές του έτους καθώς και η μειωμένη χρήση υπηρεσιών premium SMS, επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής. Εξαιρουμένων των εσόδων από εισερχόμενη περιαγωγή και σε επίπεδο λιανικής οι τάσεις βελτιώθηκαν σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5% σε σχέση με πτώση 4,5% το Β’ τρίμηνο του 2020.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα μετά από μισθώσεις (ΑL) μειώθηκε στο τρίμηνο κατά 3,3%, στα €325,8 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να παραμένει ισχυρό, στο 42,7%, καθώς οι μειώσεις σε επιμέρους κατηγορίες πάγιων σταθερών εξόδων απορρόφησαν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας (εξαιρουμένου σημαντικού μέρους της πτώσης στο roaming). Οι πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των λειτουργιών της εταιρείας στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας, είναι σε εξέλιξη. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.