Όμιλος ΟΤΕ: Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

139
Cosmote Lsc

Η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή αποτελούν κορυφαίο θέμα στον παγκόσμιο διάλογο. Η κρίση του κορωνοϊού έκανε ακόμη επιτακτικότερη την αλλαγή πλεύσης από πολίτες, κράτη και επιχειρήσεις για την προστασία του πλανήτη.

Η περιβαλλοντική στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ είναι ενσωµατωµένη στην επιχειρηµατική στρατηγική και έχει ως στόχους:

• Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του, • Την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας,

• Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων µερών.

Cosmote Climatechangestargets2020

Ταυτόχρονα, ο Όµιλος OTE έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την κλιµατική αλλαγή που αφορά στις Εκπομπές Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη λειτουργία, τα προϊόντα και υπηρεσίες του.

«Για τον Όµιλο ΟΤΕ, η βιώσιµη ανάπτυξη δεν είναι κάτι καινούριο. Αποτελεί µέρος του στρατηγικού σχεδιασµού και της λειτουργίας µας, εδώ και πολλά χρόνια. Η πανδηµία έφερε ακόµη πιο ψηλά την ατζέντα µας για τη στήριξη της κοινωνίας, της οικονοµίας, του περιβάλλοντος», αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, στο μήνυμά του στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. 

«Είναι βέβαιο ότι η βιώσιµη ανάπτυξη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην µετά-covid εποχή. Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, η στροφή σε ψηφιακές λύσεις όπως η τηλεργασία, η διεθνής αλληλεγγύη, έρχονται σε πρώτο πλάνο, αλλάζοντας δοµικά τον τρόπο που λειτουργούµε», προσθέτει ο επικεφαλής του ΟΤΕ.

Το 2019, μαζί με τις υπόλοιπες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ο  Όμιλος ΟΤΕ πήρε θέση και στην παγκόσμια κινητοποίηση για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC, για τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης σε κτήρια και καταστήματα της εταιρείας.

Μέσα σε ένα χρόνο, η πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC αγκαλιάστηκε από τους εργαζομένους του Ομίλου, πετυχαίνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα:

  • 58% μείωση των πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης,  
  • 100% μείωση των πλαστικών ποτηριών μίας χρήσης – κάτι που σημαίνει σχεδόν 3,3 εκατ. τεμάχια σε ετήσια βάση,
  • αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας με χάρτινη στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε μία μεγάλης κλίμακας ενημερωτική καμπάνια και δράσεις για την ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων του Ομίλου.

Για το 2020 το #ZEROPLASTIC έχει θέσει νέους στόχους όπως η πλήρης κατάργηση των πλαστικών μπουκαλιών, των πλαστικών μαχαιροπίρουνων και συσκευασιών φαγητού μιας χρήσης, αλλά και η μείωση της κατανάλωσης γυάλινων μπουκαλιών.  

Νέοι στόχοι  για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μέσα στο 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τρεις νέους φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής:

  • 100% χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, έως το 2021,
  • 90% μείωση των άμεσων (scope 1) και έμμεσων (scope 2) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – CO2 έως το 2030 (σε σχέση με το 2017),
  • 25% μείωση των λοιπών έμμεσων εκπομπών CO2 (scope 3) ανά πελάτη (προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, πάγιος εξοπλισμός και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών) έως το 2030.

Οι στόχοι αυτοί, που έχουν τεθεί σε επίπεδο ομίλου Deutsche Telekom,  πιστοποιήθηκαν το 2019 από το Science Based Targets Initiative και είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5 οC.

Στον Όμιλο ΟΤΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την επιχειρηματική λειτουργία και στρατηγική του, ενώ συνεχώς αναζητούνται νέοι τρόποι ώστε να βελτιώνεται η θετική συνεισφορά του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.  

Περισσότερα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019.