ΟΤΕ: Νέο έργο τεχνολογίας στην Φινλανδία

288
Echa's Office Building

Νέο έργο τεχνολογίας ανέλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ μέσω ανοικτού διαγωνισμού, για τον ΕυρωπαϊκόΟργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), με έδρα το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Το έργο αφορά σεσυμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίεςδιαχείρισης, υλοποίησης και υποστήριξηςεφαρμογών και συστημάτων που βασίζονται σε τεχνολογίεςMicrosoft.

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο Όμιλος ΟΤΕ, επικεφαλής της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ–ARHS Developments», θα παρέχειστον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσηςσυμβουλευτικές υπηρεσίες για τα υφιστάμενα και τα νέα συστήματα τεχνολογίαςMicrosoft, τα οποία είναι εγκατεστημένα είτε σε υποδομή του ECHA, είτε στο Cloud, στους τομείς της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής, της ασφάλειας και της στρατηγικής συστημάτων ICT,υπηρεσίες ανάπτυξης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης εφαρμογών(DevOps) καιServiceDesk.Την υλοποίησηκαι παρακολούθηση του έργου θα αναλάβει ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών τουΟμίλου ΟΤΕ και των συνεργατών του, κυρίως από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στην Αθήνααλλά και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ECHA στο Ελσίνκι.

Πρόκειται για το τρίτο έργο που κατακυρώνεται στον ΟΤΕ από τον ECHA σε διάστημα λίγων μηνών. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ήδη αναλάβει, τη διαχείριση των εφαρμογών των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων του ECHA, καθώς και την παροχήως υπηρεσίας (as-a-service)της προμήθειας, εγκατάστασης, διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής των κεντρικών του γραφείων.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων ICT Ομίλου ΟΤΕ, κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, δήλωσε σχετικά:«Η νέα συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό ΟργανισμόΧημικών Προϊόντων, επιβεβαιώνει την σημασία που δίνουμε στην εδραίωση δεσμών εμπιστοσύνηςμε τους πελάτες μας,εντός και εκτός συνόρων, ως αξιόπιστοι συνεργάτες, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων. Πιστοί στη δέσμευσή μας, με την τεχνολογία να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, που θέλει να μεταβεί στη νέα ψηφιακή εποχή». O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις αναζητούν σύγχρονες λύσεις στους τομείς τουDigitalκαι CloudTransformation, της ασφάλειας πληροφοριών, του Internet of Things, της υγείας, του τουρισμού, και της ενέργειας.