Περιορισμοί στην πρόσβαση του Facebook στα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της ΕΕ

75

Το ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας απέρριψε την προσπάθεια του Facebook να παρακάμψει έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα – που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Σκωτίας (IDPC) και θα μπορούσε να διακόψει τη ροή των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ.

Το Facebook δέχτηκε τον κανονισμό εν μέρει γιατί ισχυρίστηκε ότι ο ρυθμός αλλαγής των κανονισμών ασφαλείας της Επιτροπής και της ΕΕ αλλάζουν πολύ γρήγορα χωρίς να δίνουν στην εταιρεία χρόνο να αντιδράσει. Δήλωσε, επίσης, ότι αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, οι αρχές της Σκωτίας δεν ανησυχούν καθόλου γι’ αυτό.

H IDPC δημιούργησε τον νέο κανονισμό επειδή το Facebook και άλλες εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας συχνά αποθηκεύουν τα δεδομένα των Ευρωπαίων κατοίκων σε servers των ΗΠΑ, γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να τους εκθέσει σε επιπλέον παρακολούθηση. Αν οι ρυθμιστές της ΕΕ αποφασίσουν να ταχθούν με την IDPC, θα σημάνει η πρώτη μεγάλη δράση εναντίον του Privacy Shield, του πρωτοκόλλου που επιτρέπει τον διαμοιρασμό των προσωπικών δεδομένων.

Η επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει ακόμα ένα έγγραφο του κανονισμού στους ρυθμιστές ασφαλείας της ΕΕ και αν εγκριθεί, θα μπορούσε να έχει τεράστια επίδραση σε όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με υπερατλαντική online επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με το Journal, ο κανονισμός θα μπορούσε να αναγκάσει το Facebook να απομονώνει τις πληροφορίες που συλλέγει από χρήστες της ΕΕ ή να σταματήσει την λειτουργία του σε όλες τις χώρες της.

πηγή: theverge.com