Το Αμερικανικό Πεντάγωνο σχηματίζει νέα ειδική ομάδα UFO λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια

9
europe,at,night,viewed,from,space,with,city,lights,showing

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών (DoD) ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας ομάδας που θα παρακολουθεί αναφορές UFO από όλο το έθνος. Η νέα Ομάδα Αερομεταφερόμενης Αναγνώρισης και Διαχείρισης Συγχρονισμού Αντικειμένων (AOIMSG) περιγράφεται ως διάδοχος της Task Force Unidentified Aerial Phenomena (UAPTF), μιας ομάδας που δημιουργήθηκε στο Ναυτικό των ΗΠΑ.

Η AOIMSG θα είναι επιφορτισμένη με τον συγχρονισμό των προσπαθειών της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανίχνευση μη αναγνωρισμένων εναέριων φαινομένων (UAPs), παλαιότερα και πιο ευρέως γνωστά ως UFO. Η νέα ομάδα θα εργαστεί επίσης για να αναλύσει και, εάν είναι απαραίτητο, να μετριάσει τυχόν απειλές που θέτουν αυτά τα UAP, τουλάχιστον όσον αφορά στην εθνική ασφάλεια και τις πτήσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα αντικείμενα παρατηρούνται στον Εναέριο Χώρο Ειδικής Χρήσης (SUA).

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, Kathleen Hicks, έδωσε εντολή στον Υφυπουργό Άμυνας Πληροφοριών και Ασφάλειας (USD I&S) να επιβλέπει την AOIMSG καθοδηγώντας ένα νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο Αναγνώρισης και Διαχείρισης Αερομεταφερόμενων Αντικειμένων (AOIMEXEC). Σε αυτό το συμβούλιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, θα συμμετέχουν μέλη τόσο από την Κοινότητα Πληροφοριών όσο και από το Υπουργείο Άμυνας.

Ο σχηματισμός αυτού του συμβουλίου υπαινίσσεται τον στόχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καθιερώσει «διυπηρεσιακή εκπροσώπηση» όσον αφορά το φαινόμενο των UFO.

πηγή: slashgear.com