Το YouTube υποστηρίζει ότι τα πηγαίνει καλύτερα στον έλεγχο των βίντεο που δεν ακολουθούν τους κανονισμούς

69
youtube 5931353 1280

Στο πλαίσιο της τριμηνιαίας έκθεσης εφαρμογής των Οδηγιών κοινότητας, το YouTube σχεδιάζει να μοιραστεί ένα νέο στατιστικό στοιχείο που ονομάζεται VVR (Violative View Rate – Ποσοστό Προβολών από Παραβίαση). Τα στατιστικά αυτά στοιχεία περιγράφουν το ποσοστό των προβολών στο YouTube που προέρχονται από περιεχόμενο που παραβιάζει τις οδηγίες κοινότητας της εταιρείας. Στην πραγματικότητα, είναι ένα μέτρο για το πόσο καλά το YouTube επιβάλλει την ίδια του την πλατφόρμα.

Προς το τέλος του 2020, η εταιρεία αναφέρει ότι ο ρυθμός VVR της κυμαινόταν μεταξύ 0,16 και 0,18%. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 16 και 18 στις 10.000 προβολές στην πλατφόρμα προήλθαν από βίντεο που παραβίαζαν τις οδηγίες περιεχομένου. Το YouTube αναφέρει ότι ο τρέχων αριθμός αντιπροσωπεύει μείωση μεγαλύτερη από 70% από εκείνη που ήταν το 2017, όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά να παρακολουθεί το VVR. Η εταιρεία αποδίδει τη δραματική πτώση, στις επενδύσεις που πραγματοποίησε στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί για να περιορίσει το ακατάλληλο περιεχόμενο.

πηγή: engadget.com